პირობები

კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება 'iGift.ge'-ს ინტერნეტ მაღაზიის ვებ გვერდზე, ჩვენი მომსახურებით სარგებლობისას თქვენ ეთანხმებით შემდეგ პირობებს :1. ელექტრონული კომუნიკაციის საშუალებაროდესაც ანთავსებთ ჩვენს ვებ გვერდზე შეკვეთას, ან გვიგზავნით შეტყობინებას, კომპანიასა და თქვენ შორის ხორციელდება ელექტრონული კომუნიკაცია, შესაბამისად, 'iGift.ge' თქვენს დასმულ შეკითხვას თუ მოთხოვნას გამოეხმაურება ელექტრონულად (გარდა კანონით გათვალისწინებული შემთხვევებისა) ან თქვენს ელ. ფოსტაზე მოწერის გზით, ან/და შესაბამის განყოფილებაში ინფორმაციის (პასუხის) გამოქვეყნებით. აქედან გამომდინარე, ჩვენთან ურთიერთობის დაჭერის დროს თქვენ ეთანხმებით, რომ თქვენს მიერ მითითებული საკონტაქტო ინფორმაცია არის სწორი და ელექტრონულ კომუნიკაციას კომპანიასა და თქვენ შორის აქვს წერილობით დოკუმენტის ძალა და ორივე მხარეს აქვს უფლება იგი გამოიყენოს, როგორც ოფიციალური მიმოწერა მხარეებს შორის.2. საავტორო უფლებები'iGift.ge' ელექტრონული მაღაზიის დიზაინი, მასზე განთავსებული ყველა პროდუქტი, ტექსტი, მელოდია, გამოსახულება, ხატულები, ლოგოები, ელექტრონულად ჩამოტვირთვადი ნაწარმი არის 'iGift.ge'-ს ან ამ ნაწარმის მწარმოებელთა/მომწოდებელთა საკუთრება და იგი დაცულია საავტორო უფლებებით საქართველოსა და საერთაშორისო კანონმდებლობის შესაბამისად.3. არასრულწლოვანი მყიდველი'iGift.ge' არ ახორიციელებს პროდუქციის რეალიზაციას ბავშვებზე, არასრულწლოვნების შემთხვევაში, პროდუქციის შეკვეთა უნდა მოხდეს უფროსებთან შეთანხმებით.
'iGift.ge' იტოვებს უფლებას გააუქმოს ნებისმიერი შეკვეთა წინასწარი შეთანხმების გარეშე.
4. პროდუქტის დაკარგვის ან დაზიანების რისკი,,iGift.ge“-ს ინტერნეტ მაღაზიით სასაჩუქრე კომპლექტების შეძენისას გადამზიდავ კომპანიას წარმოადგენს ,,iGift.ge“ , როდესაც მომხმარებლის მიერ ხორციელდება შეკვეთა, ასეთ დროს პროდუქციის მიტანას უზრუნველყოფს ,,iGift.ge“.
,,iGift.ge“ ტრანსპორტირების შემთხვევაში გაუგებრობის თავიდან აცილების მიზნით, მომხმარებელი ვალდებულია არ ჩაიბაროს სატრანსორტო კომპანიისგან დაზიანებული შეფუთვით მიტანილი გზავნილი და ამ ფაქტის შესახებ დაუყოვნებლივ აცნობოს 'iGift.ge'-ს შემდეგ ელ. ფოსტაზე: igift.ge@gmail.com. გზავნილის ჩაბარების შემთხვევაში 'iGift.ge' აღარ არის ვალდებული განიხილოს წარმოქმნილი პრეტენზიები. ჩვენი კომპანია ორიენტირებულია მომხარებლის კმაყოფილებაზე, თუმცა ჩვენ არ გვსურს პასუხისმგებლობა ავიღოთ შუამავალი კომპანიების შეცდომებსა და შესაძლო უხარისხო მომსახურებაზე, ამიტომ დაჟინებით ვთხოვთ ჩვენს მომხმარებლებს ყურადღებით შეამოწმონ გზავნილის შეფუთვა მანამ, სანამ ხელს მოაწერენ სატრანსპორტო აგენტის შესაბამის დოკუმენტაციაზე. გზავნილის შეფუთვის დაზიანების შემთხვევაში, მომხარებელს უფლება აქვს სატრანსპორტო კომპანიისგან არ ჩაიბაროს გზავნილი ან სატრანსპორტო აგენტთან ერთად გახსნას გზავნილი მის ჩაბარებამდე, დარწმუნდეს მის დაუზიანებლობასა და მოდელისა და რაოდენობის სისწორეში და მხოლოდ ამის შემდეგ მოაწეროს ხელი გზავნილის ჩაბარების დოკუმენტს.
საქართველოს ფოსტით ტრანსპორტირების შემთხვევაში მიღებული ამანათი დაზიანებული ყუთით არ უნდა ჩაიბაროთ. თუ ყუთი დაზიანებული არაა, ამანათი ჩაიბარეთ და თუ ნივთი დაზიანებული აღმოჩნდა 24 საათის განმავლობაში უნდა მოგვწერეთ მაილზე : igift.ge@gmail.com, შემდეგ დადგინდება ნივთის დაზიანება ქარხნულია თუ მექანიკურიდა შესაბამისად მიიღება საბოლოო გადაწყვეტილება.
5. საქონლის და თანხის უკან დაბრუნებაგაყიდული საქონლის უკან დაბრუნება რეგულირდება მომხმარებლის უფლებების შესახებ კანონპროექტის მიხედვით. ონლაინ შეძენილი ნივთი დააბრუნოს 14 კალენდარული დღის განმავლობაში, იმ შემთხვევაში თუ ნივთს აქვს სასაქონლო სახე, აქვს ყველა მაკომპლექტებელი აქსესუარი და ყუთი. ეს პირობა არ ვრცელდება იმ პროდუქტებზე, რომლის ფასი 30 ლარს არ აღემატება.'igift.ge@gmail.com' მას შემდეგ რაც დაიბრუნებს საქონელს და მოახდენს მის დათვალიერებას დაზიანებაზე, ჩაანაცვლებს მას შესაბამისი პროდუქციით ან დააბრუნებს თანხას მომდევნო 10 დღის განმავლობაში იმავე ანგარიშზე საიდანაც მოხდა ანგარიშსწორება. თანხის უკან დაბრუნების დროს ხდება მხოლოდ ნივთის ღირებულების დაბრუნება, 'igift.ge' არ არის ვალდებული მომხმარებელს აუნაზღაუროს მის მიერ ნივთის შეძენისას გადახდილი ტრანსპორტირების საფასური.იმ შემთხვევაში თუ ნივთს აღენიშნება ქარხნული დეფექტი, 'igift.ge' თავად უზრუნველყოფს ნივთის მობუნებასთან დაკავშირებულ ხარჯებს. სხვა შემთხვევაში მომხმარებელი ვალდებულია თავისი ხარჯებით უზრუნველყოს ნივთის უკან დაბრუნება. 'igift.ge' მზად არის შესთავაზოს ნივთის უკან დაბრუნების სერვისი რომლის ღირებულების საწყისი ფასი არის 40 ლარი და 20 კილომეტრის ზემოთ ყოველ 1 კილომეტრზე ემატება 2.5 ლარი.ნივთი არ ექვემდებარება უკან დაბრუნებას თუ:მოვაჭრემ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურება სრულად გასწია, მან მომსახურების გაწევა მომხმარებლის წინასწარი თანხმობით დაიწყო და მომხმარებელმა იცოდა, რომ მომსახურების სრულად მიღების შემთხვევაში დაკარგავდა ხელშეკრულებაზე უარის თქმის უფლებას;
მიწოდებული საქონელი ან მომსახურება მომხმარებლის ინდივიდუალური შეკვეთით არის დამზადებული ან აშკარად მის პირად საჭიროებებზეა მორგებული
მიწოდებული საქონელი მიწოდების დროს, მისი მახასიათებლებიდან გამომდინარე, განუყოფლად შეერწყა სხვა საქონელს;
მას მიეწოდა ჰერმეტულად დაცული საქონელი, მისი ჰერმეტულობა მიწოდების შემდეგ დაირღვა და, ამდენად, საქონლის დაბრუნება შეუძლებელია ჯანმრთელობის ან ჰიგიენური ნორმების დაცვის გამო;
მიწოდებულ იქნა დალუქული აუდიო- ან ვიდეოჩანაწერი ან პროგრამული უზრუნველყოფა და მისი ლუქი მიწოდების შემდეგ დაირღვა;
ნივთი არ არის სასაქონლო მდგომარეობაში, აკლია მაკომპლექტებელი, აღენიშნება ფიზიკური დაზიანება ან მასზე გააქტიურებულია ოპერაციული სისტემა
მომხმარებელმა ნივთის უკან დაბრუნების შესახებ მოთხოვნა უნდა დააფიქსიროს igift.ge@gmail.com
5. პროდუქციის ღირებულებაჩვენს ვებ გვერდზე მოცემული ფასები შეიცავს პროდუქციის ღირებულებასა და საქართველოს კანონდებლობით გათვალისწინებულ ყველა გადასახადს. თუ შეცდომა პროდუქტის ფასში მომხმარებლისთვის აუარესებს შეძენის პირობებს, ჩვენ შეგითანხმებთ ამგვარ შემთხვევას და მხოლოდ თქვენი თანხმობის შემთხვევაში შევასრულებთ თქვენს შეკვეთას, შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, თქვენი შეკვეთა გაუქმდება.
სასურველი პროდუქციის შერჩევის შემდეგ, გადახდის ღილაკის არჩევისას, თქვენი ბარათიდან თანხის ჩამოჭრა ხდება ავტომატურად.
6. მოხმარების წესები, გაფრთხილებები და ცვლილებებიჩვენი ბიზნესი და საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობა მუდმივად იცვლება, ამიტომ ჩვენს სტანდარტულ პირობებში შეიძლება შევიდეს ცვლილებები, რის შესახებაც ჩვენ ვცდილობთ მივაწოდოთ ინფორმაცია ჩვენს მომხმარებლებს, თუმცა ეს ჩვენი ვალდებულება არ არის, ამიტომ გთხოვთ პერიოდულად შეამოწმოთ ჩვენი ინტერნეტ მაღაზიის მოხმარების წესები.