მიტანის პირობები

1. მიმწოდებელი კომპანია,,iGift.ge“-ს ინტერნეტ მაღაზიით ნებისმიერი ტექნიკის შეძენისას გადამზიდავ კომპანიას წარმოადგენს ,,iGift.ge“.,,iGift.ge“-ს პასუხისმგებლობა მთავრდება პროდუქციის სატრანსპორტო კომპანიაზე გადაცემისას და ეს პასუხისმგებლობა გადადის გადამზიდავ კომპანიაზე.2. პროდუქტის დაკარგვის ან დაზიანების რისკიგაუგებრობის თავიდან აცილების მიზნით, მომხმარებელი ვალდებულია არ ჩაიბაროს სატრანსორტო კომპანიისგან დაზიანებული შეფუთვით მიტანილი გზავნილი და ამ ფაქტის შესახებ დაუყოვნებლივ აცნობოს სს ,,iGift.ge“-ს შემდეგ ელ. ფოსტაზე: igift.ge@gmail.com. გზავნილის ჩაბარების შემთხვევაში სს ,,iGift.ge“ აღარ არის ვალდებული განიხილოს წარმოქმნილი პრეტენზიები.ჩვენი კომპანია ორიენტირებულია მომხარებლის კმაყოფილებაზე, თუმცა ჩვენ არ გვსურს პასუხისმგებლობა ავიღოთ შუამავალი კომპანიების შეცდომებსა და შესაძლო უხარისხო მომსახურებაზე, ამიტომ დაჟინებით ვთხოვთ ჩვენს მომხმარებლებს ყურადღებით შეამოწმონ გზავნილის შეფუთვა.3. მიწოდების ფასები და პერიოდისტანდარტული მიწოდების პერიოდი შეადგენს 1-5 სამუშაო დღეს. გაუთვალისწინებელი შემთხვევების გამო შესაძლოა მიწოების ვადა გაიზარდოს რის შესახებაც გაცნობებთ ოპერატორი. მიწოდების ფასი განისაზღვრება შესყიდვის მოცულობის მიხედვით, 50 ლარზე მეტი შენაძენის შემთხვევაში მიწოდება არის უფასო, 50 ლარამდე შენაძენზე მიწოდების საფასურია 5 ლარი.4. მიწოდებისა და მიტანის პირობებითუ შეკვეთამ გადააცილა 1-5 მიტანის ვადას და თქვენ არ მიგიღიათ გზავნილი, გთხოვთ დაუყოვნებლივ მოგვწეროთ ამ ფაქტის შესახებ შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: igift.ge@gmail.com და პრობლემის დაფიქსირების შემდეგ კომპანია იზრუნებს ნებისმიერი გაუგებრობის/ხარვეზის დროულად აღმოფხვრაზე.5. შეზღუდული პასუხისმგებლობა,,iGift.ge“-ს ინტერნეტ მაღაზია წარმოდგენილია 'ისეთი როგორიც არის' და 'ისეთი როგორზეც მიგიწვდებათ ხელი' პირობით და მისი გამოყენებისას თქვენ ეთანხმებით ამ პირობას. ,,iGift.ge“ არ აგებს პასუხს ინტერნეტ მაღაზიის გამოყენებით, ან მისი გამოუყენებლობის შედეგად გამოწვეულ პირდაპირ ან არაპირდაპირ ზიანზე თუ დანაკარგზე.ნივთის გადაზიდვის შედეგად დამდგარ ზიანზე ერთპიროვნულად პასუხს აგებს გადამზიდავი კომპანია, თუმცა, მომხმარებელი ვალდებულია, აცნობოს ,,iGift.ge“-ს შესაბამის სამსახურს ნებისმიერი არასასურველი გარემოების შესახებ და კომპანია იტოვებს უფლებას, თვითონ მიიღოს საბოლოო გადაწყვეტილება დაფიქსირებული პრობლემის თაობაზე.